Ram D4 Asgard Loki RGB – Ram giá rẻ dành cho gaming
Ngày cập nhật 12/05/2017

Ram là một trong những linh kiện khá quan trọng trong máy tính. Ram D4 Asgard Loki Thuộc chuẩn RAM DDR4 Tản Nhiệt RGB , không nghi ngờ gì nữa khi Loki đang tạo ra một cơn sốt giá về RAM tại CPN TECH. Là bản nâng cấp của dòng RAM Asgard trước đây khi…

Camera thông minh

Xem thêm
Ram D4 Asgard Loki RGB – Ram giá rẻ dành cho gaming
Ngày cập nhật 12/05/2017

Ram là một trong những linh kiện khá quan trọng trong máy tính. Ram D4 Asgard Loki Thuộc chuẩn RAM DDR4 Tản Nhiệt RGB , không nghi ngờ gì nữa khi Loki đang tạo ra một cơn sốt giá về RAM tại CPN TECH. Là bản nâng cấp của dòng RAM Asgard trước đây khi…

Android Box

Xem thêm
Ram D4 Asgard Loki RGB – Ram giá rẻ dành cho gaming
Ngày cập nhật 12/05/2017

Ram là một trong những linh kiện khá quan trọng trong máy tính. Ram D4 Asgard Loki Thuộc chuẩn RAM DDR4 Tản Nhiệt RGB , không nghi ngờ gì nữa khi Loki đang tạo ra một cơn sốt giá về RAM tại CPN TECH. Là bản nâng cấp của dòng RAM Asgard trước đây khi…